Cennik

Cennik:

Kursy językowe  online:  

35 zł za 45 minut  indywidualnych zajęć z lektorem 

Zajęcia indywidualne w naszej szkole 35 zł za 60 minut

 

Tłumaczenia: 
Szanując czas naszych klientów i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom wykonujemy tłumaczenia w trybie pilnym i super pilnym.
Bezpłatnie wykonujemy kalkulacje kosztów oraz indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia.
Dokładna cena i termin wykonania usługi ustalane są każdorazowo przed przyjęciem zlecenia na podstawie indywidualnej wyceny. Zestawienie ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Dla stałych klientów przygotowaliśmy specjalne rabaty i promocje.
Cena tłumaczenia pisemnego ustalana jest w oparciu o 1 stronę obliczeniową.
1 strona obliczeniowa = 1800 znaków tłumaczenia zwykłego (nieuwierzytelnionego).
Liczba stron obliczeniowych ustalana jest na podstawie objętości tekstu (liczby znaków ze spacjami) w język źródłowym (np. statystyka wyrazów w programie Word). Po otrzymaniu zapytania podajemy w krótkim terminie całkowity i precyzyjny koszt usługi, który jest zbieżny z kosztem przestawionym na fakturze. Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca do zamówienia.
Każda rozpoczęta nowa strona liczy się jako cala kolejna. Zlecenia na tłumaczenie pojedynczych słów lub zdań są traktowane jako cała strona rozliczeniowa.
Do tłumaczenia w trybie pilnym i super pilnym doliczamy odpowiednio 50% i 100% ceny wyjściowej.
Tryb pilny: od 6 do 10 stron dziennie, super pilny: od 10-15 stron dziennie.
Trudny do odczytania tekst, pismo odręczne doliczamy 30 % ceny.
Tekst specjalistyczny, doliczamy 20-50 % wartości zlecenia.
Cennik tłumaczeń pisemnych:
Tłumaczenie z języka polskiego na niemieckiRodzaj tłumaczenia: Cena netto
Teksty standardowe od 30 zł
Teksty specjalistyczne od 35 zł

Tłumaczenie z języka niemieckiego na polski Rodzaj tłumaczenia: Cena netto
Teksty standardowe od 30 zł
Teksty specjalistyczne od 35 zł

Cennik tłumaczeń ustnych:
Cena za godzinę pracy tłumacza
Tłumaczenia konsekutywne i asystenckie od 80 zł
Tłumaczenie towarzyszące, całodzienne 500 zł, w tym do 8 godzin tłumaczenia
Podstawowa i minimalna jednostka rozliczeniowa to blok obejmujący 4 godziny. Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu pierwszego bloku skutkuje rozpoczęciem kolejnego bloku.
Powyższe ceny zawierają koszty dojazdu w wybranych regionach Polski. Dodatkowe koszty dojazdu są dzielone na zleceniodawcę i zleceniobiorcę według realnych stawek.
W przypadku tłumaczeń wyjazdowych (to znaczy poza miejscem zamieszkania tłumacza) zleceniodawca ma obowiązek zapewnić nocleg oraz wyżywienie w czasie pracy tłumacza. W przeciwnym razie w/w kwestiami logistycznymi zajmuje się Biuro tłumaczeń i szkoleń językowych Gołaszewska, a poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia zostają doliczone do faktury( zawsze po uzgodnieniu ze zleceniodawcą).

Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się. Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.

Do podanych poniżej orientacyjnych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Rozliczenie i faktura VAT:
W ciągu siedmiu dni od wykonania tłumaczenia wystawiana jest faktura, którą klient otrzymuje w formie elektronicznej. Faktura w formie papierowej wysłane są pocztą na koniec danego miesiąca – na wyraźne życzenie Klienta. Za wysyłkę takiej faktury pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
Ustaloną kwotę za tłumaczenie należy wpłacić na konto w ciągu 7 dni od dostarczenia faktury. Przy niewielkich zleceniach np. tłumaczeniach (do 5 stron) oraz przy pierwszym zleceniu wymagamy zazwyczaj przedpłaty części lub całości ustalonej kwoty za tłumaczenie.
Wszystkie nasze tłumaczenia objęte są ściśle klauzulą poufności.
Wszelkie dane firm zlecających nam tłumaczenia, dane osobowe Klientów i ich kontrahentów oraz teksty do tłumaczenia i przetłumaczone uważamy za jako całkowicie poufne.
Nasi tłumacze są zobowiązani do zachowania w całkowitej tajemnicy. Dane osobowe przesłane nam za pośrednictwem formularza, poczty elektronicznej czy faxu, są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zlecenia i nie mogą być używane w celach reklamowych, marketingowych lub jakichkolwiek innych.